Immo Topaze

Vertrouw ons uw eigendom toe ...

Met onze ervaring in verkoop en verhuur, maar ook gedurende 2008 die van trustee, zullen we uw vermogen het beste kunnen versterken ... Moge het zijn met de passie die ons motiveert voor ...

Verkoop - Verhuur - Beheer van verhuur - Trustee

 

 

  Onze eigendommen om u te bieden ...   

Identiteit en contactgegevens van de redacteur verantwoordelijk voor www.immo-topaze.be

Immo Topaze SRL

Tussenpersoon makelaar en

Makelaar

en makelaar in onroerend goed

Geregistreerd IPI-nummer: 505335

(België)

Geen Ent. : 0646.914.378

BTW-nummer BE 646.914.378

Beroepsaansprakelijkheid en garantie via AXA Belgium NV - polis nr 730.390.160

Aansluiting bij FEDERIA en ABSA

Belgische Vereniging van Vastgoedbeheerders

De basisgaranties die Federia aan haar leden biedt:

Hoewel elke makelaar automatisch, via de betaling van zijn bijdrage, profiteert van de waarborgen van de collectieve polis afgesloten door het IPI (en dus beantwoordt aan de vereisten van zijn ethiek), leek het voor Federia belangrijk om verder te gaan en haar leden beter te beschermen. , met de volgende garanties:

Hogere verzekerde bedragen in beroepsaansprakelijkheid en operationele aansprakelijkheid

Bijzondere garanties zoals dekking van de kosten van het opnieuw samenstellen van dossiers en de kosten van herstelhandelingen

Verzekering bij derden

Rechtsbescherming uitgebreid tot tuchtrecht


Derdenrekening: BE73 9501 9164 5760 houder: Immo Topaze srl

 

Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van makelaars in onroerend goed

Rue du Luxembourg 16 B, 1000 Brussel

 

Annuleringsformulier hier

Ethische code hier

IMMO TOPAZE privacybeleid en AVG hier

Syndisch tarief:

Op aanvraag vanwege de specificiteit van de opdracht.


Huurprijs:

Voor de vervulling van zijn opdracht ontvangt de makelaar een vergoeding die gelijk is aan de huur van de eerste maandd + btw.


Huurbeheerprijs:

Voor de vervulling van zijn opdracht ontvangt de makelaar een vergoeding die gelijk is aan de huur van de eerste maandd + btw + 10% van de maandelijkse huur bedragen met een minimum van € 50, - en is bedoeld om de beheersvergoedingen te dekken die verschuldigd zijn gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en de verlengingen ervan.
De commissie zal e
chter enkel worden ontvangen op basis van de betaalde huurprijzen en eventuele schadevergoeding (en).
De ondertekenaars verlenen de makelaar het exclusieve recht om het verhuurbeheer van het onroerend goed uit te voeren voor een minimum van 12 maanden, d.w.z. 12 betaalde huurprijzen en tot het afzien hiervan door een opzegtermijn van een maand te geven vanaf de 1ste van de maand volgend op de ontvangst van de geregistreerde letter die de naam aangeeft.
Indien voor een huurbeheerovereenkomst het aantal van 12 huren dat overeenkomt met 12 vergoedingen niet wordt bereikt, moet het saldo van de 12 vergoedingen worden betaald door de eigenaar die deze overeenkomst wenst te beëindigen onder de overeengekomen voorwaarden.
De 10% van de erelonen wordt berekend over de lopende huurprijs en indien de woning niet verhuurd wordt, wordt de berekening gemaakt volgens de prijs die door de opdrachtgever is vastgesteld tijdens de presentatie aan het publiek voor de verhuur.

 

Voorraadprijs:

Wij inventariseren enkel de goederen waarvoor het verhuur- of verhuurbeheer aan ons is toevertrouwd tegen het tarief van 150 € inclusief BTW voor de verhuurder en 150 € inclusief BTW voor de huurder.

Expertise Prijs - Beoordeling:

We voeren een expertise of een evaluatie uit voor de prijs van 150 € TTC.


Verkoopprijs:

De makelaar kan de verkoop niet in naam en voor rekening van de opdrachtgever sluiten.
De makelaar geniet exclusiviteit en is de enige die bevoegd is om een ​​koper te zoeken.

Contractduur
Het contract wordt aangegaan voor een vaste periode van 4 maanden (maximaal 6 maanden).
De opdrachtgever heeft het recht om het contract te allen tijde en zonder opgaaf van reden onmiddellijk te beëindigen na betaling aan de agent van een beëindigingsvergoeding gelijk aan 50% (maximaal 50%) van de bezoldiging van de agent.

Vergoeding en kosten
Voor de vervulling van zijn opdracht ontvangt de makelaar een vergoeding gelijk aan 3,63% incl. BTW op de verkoopprijs.
De vergoeding is definitief verschuldigd bij de ondertekening van een geldige onderhandse koopovereenkomst of als een schriftelijk en geldig bod tot aankoop wordt uitgebracht door een potentiële koper, in overeenstemming met de voorwaarden bepaald door dit contract.
De vergoeding is betaalbaar bij het ondertekenen van de notariële akte.

Indien de makelaar geen kandidaat-verkrijger vindt, is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
Als de verkoop niet wordt afgerond omdat aan een voorwaarde is voldaan, waarop de opdrachtgever geen controle heeft, is er geen vergoeding verschuldigd aan de agent.

+32 (0)496697796

 

Immo Topaze SRL

Rue des Perdrix, 1

5000 NAMEN